RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK

Zaměřujeme se na restaurování architektonických prvků a sochařských děl z kamene, sádry, umělého kamene a kovu.

Věnujeme se restaurování sochařských děl, výrobě kopií soch, vypracování odborných restaurátorských záměrů a cenových rozpočtů restaurátorských akcí.

Číslo povolení k restaurování Ministerstva kultury 41396/2017 - Restaurování sochařských uměleckých děl z kamene, sádry a umělého kamene.

Seznam realizovaných zakázek:

Restaurování tympanonu Liegiegovy hrobky v Zahradě vzpomínek, Liberec - 2018                                          Restaurování barokních soch sv. Petra a Pavla v Zahradě vzpomínek, Liberec - 2018                  Restaurování kapliček u jednotlivých zastávek Křížové cesty, Frýdlant - 2017                                                            Restaurování sousoší dvou dětí, Olomouc - 2017
Restaurování kříže v Hubenicích včetně výroby kopie sochy podle fotodokumentace – 2016                    Restaurování alegorické sochy bojovníka, včetně výroby sádrové faksimile, Praha – 2016
Restaurování sochy trůnící madony s dítětem, Běhařov - 2016
Restaurování vstupního portálu do Augustiniánského kláštera, Jevíčko – 2016
Restaurování soklu věže, Jevíčko – 2016
Restaurování sochy tučňáka z kašny od autora Rudolfa Chorého, Olomouc - 2016
Restaurování sochy Arionka z Olomouce, Čechovy sady – 2015
Restaurování figurálního reliéfu od J. Kaplického, Praha – 2015
Restaurování rostlinného motivu vavřínu od J. Kaplického, Praha – 2015
Restaurování náhrobku, Praha – 2015
Restaurování měděné orlice, Šumperk - 2015
Zhotovení repliky historické kašny v Šumperku – 2014
Restaurování sochy sochaře Rudolfa Chorého, Postava, Olomouc – 2014
Restaurování sochy sochaře Rudolfa Chorého, Fénix, Olomouc - 2014
Restaurování sochy Milenci, Olomouc - 2014

Domů / Kontakt